Werken op hoogte De risico's

Werken op hoogte vormt een van de grootste risico’s binnen de glazenwassers- en gevelreinigersbranche. Het gaat daarbij met name om:

  • Valgevaar;
  • Lichamelijke overbelasting door te lang eenzijdig werk met het telescopisch wassysteem en met de ladder.

Het is daarom van zeer groot belang dat er zo veilig mogelijk op hoogte wordt gewerkt.

Valgevaar

Vanuit de Arbowet moet allereerst gekeken worden naar wat de veiligste werkmethode is, de zogeheten bronaanpak. Pas als de meest verantwoorde methode niet mogelijk is, mag er uitgeweken worden naar een minder veilige methode. Om deze bronaanpak in de glas- en gevelreiniging gemakkelijker te maken, is er het Stroomschema Werken op hoogte. Het doorlopen van dit schema is altijd de eerste stap bij het beoordelen van de veilige werkwijze op hoogte.

Voor alle werkwijzen zijn de veiligheidseisen en grenzen opgesteld waarbinnen gewerkt mag worden. Deze staan in het Werkmethode keuzemodel. De keuze voor de werkmethode is de tweede stap in het veilig werken op hoogte.

Na het Werkmethode keuzemodel moet de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ingevuld worden. Deze RI&E Werken op hoogte is oorspronkelijk in 2007 opgesteld en voor het laatst herzien in 2021. Door de verschillende herzieningen is de tekst van de ‘blauwe map’ niet meer actueel en kan deze niet meer worden gebruikt bij het beoordelen van de veiligheid.

Lichamelijke belasting

Werken op hoogte is lichamelijk belastend. Dit geldt voor alle werkmethodes. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk af te wisselen. Sommige werkmethodes zijn extra zwaar, daarom mogen die alleen in uitzonderingssituaties ingezet worden. Een aantal werkmethodes is zo zwaar dat daarvoor nog extra regels gelden, bijvoorbeeld over gewicht of over de maximale tijd die je er per dag mee mag werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het werken met de ladder en het werken met het telescopisch wassysteem.